Bugün - 03 Haziran 2020 ÇarşambaKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.pngimages/habersistemi_08.png
 
Şanlıurfa   33°°C
 
Türkiye'nin yerli ve milli patates tohumları laboratuvarda üretiliyorNevşehir'de bugüne kadar 7'si tescilli 10'u tescil sürecinde 17 f..
Müslüm COŞKUN
Organik Tarımın Şanlıurfa’daki potansiyeli.. - 16 Mart 2016 Çarşamba


Global ölçekte dünyamızda yaşanan hızlı sanayileşme ve nüfus artışı önemli çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Birim alandan yüksek verim elde edebilmek için üreticiler yoğun bir şekilde girdi kullanmaya başlamışlardır.
Daha fazla ürün alabilmek için topraklar analiz edilmeden sentetik maddelerle gübrelenmiş, yabancı otlar için herbisit, artan hastalık ve zararlılara karşı yoğun bir şekilde insektisit kullanılmış, bunun sonucunda toprağın fiziksel yapısı bozulmuş, organik madde ve canlılığını kaybetmiş, toprakta kalıntı miktarı artmış, yer altı suları hızla kirlenmiş, hastalık ve zararlılarda artış olmuş, insanlarda gözlenen kanser ve diğer sağlık sorunlarının da artışı araştırmacıları bu konuda düşünmeye zorlamıştır.
Organik tarım,  ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik,  insana ve çevreye zarar vermeyen üretim sistemlerini içermekte olup, temel olarak sentetik kimyasal tarım ilaçlarının, hormonların ve mineral gübrelerin kullanımının yasaklanması yanında, organik ve yeşil gübreleme, ekim nöbeti, toprağın korunması, bitkinin direncinin artırılması, doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar değil, aynı zamanda ürün kalitesinin de yükseltilmesini hedefleyen alternatif bir üretim sistemidir.
Üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı, çevreyi kirletmeden insan, hayvan ve bitki sağlığını koruyarak, sağlıklı ürünlerle beslenmeyi sağlayan tarımsal üretim biçimdir.
Dünyamızı daha yaşanabilir hale getirme yollarından birisi ve en önemlisi olan ekolojik tarım, sadece bir üretim şekli olarak düşünülmemeli, her toplum için bir yaşam felsefesi olarak algılanmalıdır.
Sadece toprak yapısı değil, iklim, pazarlara ulaşabilme, verim, kalite de ayrı ayrı avantaj oluşturmasına rağmen organik tarımın başarılı bir şekilde her bölgede yapılması mümkün olamamaktadır.6 değişik büyük toprak grubuna sahip Şanlıurfamızda;  geniş  alan kaplayan, kırmızı kahverengi topraklar  (1 236 366  ha.), bazaltik  topraklar  (431 218  ha.), kahverengi topraklar  (167.325  ha.)’dır. Aynı zamanda ilimizin tarım alanları içerisinde kollüviyal topraklar, kahverengi orman toprakları ve allüviyal topraklarda yer almaktadır.
Yazları kurak ve sıcak, kısa süren kış ayları ise soğuk geçmektedir. Ortalama günlük ışıklanma süresi 8 saattir. Yıllık yağış düzensiz olup, Haziran-Eylül ayları döneminde nerdeyse yok denecek kadar azdır Şanlıurfa 12 149 369 da'lık tarım alanı ile GAP bölgesi içinde önemli bir tarımsal potansiyeloluşturmaktadır. Tarım alanları içerisinde, 958 30 45 da alanda tarla tarımı yapılmaktadır. Şanlıurfa'da sulamaya açılan alanlarda endüstri bitkileri, özellikle pamuk ekimi yaygınlaşmıştır. Bu alanların ‰85'inde pamuk ekimi yapılmaktadır. Şanlıurfa sahip olduğu iklim ve toprak özellikleri bakımından oldukça şanslı ve ürün çeşitliliği fazla Türkiye'nin  en şanslı illerinin başında gelmektedir.
Şanlıurfa ilimiz, toprak yapısı ve su kaynaklarına ek olarak;  ileriki dönemlerde olası beynelmilel (Uluslararası)  kargo havalimanını aktive olma olasılığı ve mevcut otobanı ile  Şanlıurfa'nın organik tarımsal üretimini değerlendirmede ile rekabet gücüne sahiptir.. Diğer taraftan, henüz sulanmaya başlamamış bölgelerde çok az veya hiçbir şekilde kimyasal kullanılmamakta,  bu bölgeler organik tarım açsından büyük bir potansiyel arz etmektedir. Bunun yanı sıra sulanan alanlarda aşırı sulama, fazla miktarda pestisit, insektisit ve gübre kullanımının artması sonucunda yer altı suları kirlenmeye başlamış, Harran Ovası ve Akçakale İlçesi'nin bir kısmında tuzluluk ve çoraklaşma  meydana gelmeye başlamıştır. Bu alanlarda organik tarım yapılması ile geleneksel tarımın çevreye olan olumsuz etkileri lokal olarak bu sorunların azaltılabileceği ihtimali yüksektir.
Şanlıurfa'da kuru ve sulu tarımsal alanlarında bir çok  tarımsal ürünler yetiştirilebilmektedir. Şanlıurfa'nın Suriye sınırı boyunca uzanan yaklaşık 54 bin dekar alanın 45 bin dekarı tarımsal olarak işlenebilir yapıya sahiptir. İleriki dönemde  siyasi konjünktür Türkiye'nin lehinde dönmesi durumunda bu mayınlı alanlar  temizlendikten sonra bu alanlarda da organik tarım yapılması durumunda,  Şanlıurfa'da organik olarak mercimek, nohut, mısır, pamuk, soya, susam, çeltik, sebzeler türleri, kimyon, anason ,çemen tıbbi bitkiler, Siirt ve Antep fıstığı, ağırlıklı olarak yağlık zeytin, …. vs gibi yetiştirilmesi anlamında büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Şanlurfa'daki organik tarım açısından umutvar olabilecek bazı stratejik ürünlerimiz şunlardır (Mevcut tarımsal üretim rakamları Tüik verileri destekleme modelimize göre   dalgalı olup genel  ortalamayı yansıtabilmektedir.
Yaklaşık 200 bin da'lık alanda pamuk yetiştirilmekte olup, 1 milyon tona yakın tona yakın üretim yapılmaktadır. En fazla Merkez, Harran, Akçakale, Viranşehir ilçelerinde tarımı yapılmaktadır. Ancak organik pamuk üretiminde Siverekteki özellikle Bucak bölgesinde ve Viranşehir ilçemizde yoğun olarak tarımı yapılmaya başlanmıştır.  En yoğun girdi kullanılan bir ürün olan pamuk, sulamaya yeni açılacak olan bölgelerde, özellikle Akçakale ve Harran ilçelerinde organik olarak yetiştirilebilme imkanına sahip olmasına rağmen, özellikle taban suyunda bulunan mobilize haldeki kimyasal gübreler başta olmak üzere problemleri mevcuttur. Bazı önlemlerin alınması durumunda avantajlı bir organik tarım yapılabilinir.
10 milyonun üzerindeki  meyve veren Antepfıstığı ağaç bulunan Şanlıurfa'da  65 bin tona yakın rekolte elde edilmektedir. Antepfıstığı genelde  kuru koşullarda  Birecik, Bozova ilçelerinde yoğun olarak tarımı yapılmaktadır. Organik olarak  yetiştirilmeye uygun olan antepfıstığının sulanan koşullarda verimi artabilmektedir . Bu geleneksel ürünümüzün Pazar bulma kolaylığı ve bölgedeki katma değerliliğinden ötürü organik olarak  ürünlerin ilk sırada yer alabilecek klas bir  Şanlıurfa ürünüdür.
Susam bitkisi, sulu koşullarda Pamuk. Buğday, mercimek eklim nöbetinde münavebe bitkisi olarak yetiştirilebilinir. Memleketimizde yıllara göre 2-3 bin da'lık alanda ekimi yapılmaktadır.
İlimizdekiyaklaşık 2 milyon da'lıkalanımızda  makarnalık buğday yetiştirilmekte ve bunun  564 950 da 'ı  Ceylanpınar ilçemizdedir. Suruç ve  Ceylanpınar'da halen ciddi oranda kuru tarım yapıldığından ekim alanı bulabilmektedir. İlimiz makarnalık buğdayın gen merkezi olması nedeniyle  elde edilen buğdayların kalitesinin yüksekliğinden ötürü organik tarım açısından Şanlıurfa'daki stratejik bir ürün olma şansını yakalamaktadır.
Son yıllarda ilimizde hızla artan bir ekim  alana sahip olan  Mısır, toprağı fazla sömüren bir bitki olmasından dolayı organik tarımdaki bitki beseleme girdi maliyetinin yüksekliği ve iri habitüslülüğündeki  bitki koruma giderlerinin fazlalığı nedeniyle Şanlıurfa için pek te şanslı bir bitki olmamaktadır.
Türkiye'deki yetiştiriciliğinin en fazla olduğu il Şanlıurfa olan Kırmızı mercimekten (1,2 milyon da) ortalama olarak 80-90 kg/da verim elde edilmektedir. Akçakale ve Harran ilçelerimizin sulu alanları hariç hemen hemen tüm ilçelerimizde yetiştirilmektedir. Buğday ile ekim nöbetine girebilmektedir. Genellikle kuru tarım yapılan bölgelerde, yağışa dayalı olarak, oldukça az gübre ve kimyasal madde  kullanılarak yetiştiriciliği yapılmaktadır. Şanlıurfa'da organik olarak yetiştirilebilen şanslı ve toprağa kendinden sonraki bitkilere azot mirası bırakan önemli bir  bitkidir.
30 bin da'lık alanda yetiştirilen çeltikte 14 bine yakın ürün alınmaktadır. Karacadağ Bölgesinde üretilmekte, genellikle çok az kimyasal kullanılmaktadır. Bölgedeki damak zevki ve kendine has  lezzeti  bakımından  tercih edilip. Organik tarımdaendemikliğinedeniyle  Karacadağ pirincinin şansı organik tarımda yüksektir.
Mübarek ve faydalılığı nedeniyle basın ve yayında çokça işlenen Nar bitkisi (özellikle sanayide işlenmiş mamul ürünler olarak) maalesef ülkesel bazda, 2000'lı yıllardan sonraki Nar fidancı sektörünün manipülasyonları ve organik narı bölgesel destek-teşvik avantajlarını, amaçlarına  uygun kullanan bazı kimselerin (organik nar ürününü sanayisindeki teşviklerden faydalanıp daha sonra fabrikalarını organik nar dışındaki konvansiyonel ürünleri işlemek için tesislerini kolayca modifiye edebilen) istismarına uğrayan Nar bitkisini, son yıllarda üreticisinide ucuz satış fiyatıyla üzmektedir (aynı konu son zamanlarda özellikle organik zeytin içinde söz konusu olmaya başlamaktadır).
İlimizde Suruç, Katına… yetiştirildikleri bölge ismi iletanınıp yetiştirilen (tescil edilmiş bitkisel çeşit ismi değildir), Nar bitkisinin doygunluk sınırının çok çok üstüne gelmiş ilimizde 50 binin üstünde ağacı bulunmaktadır. Dünya pazarındaki talebin yeterince karşılanması bakımından ve ülkemizde 50'ye yakın şehirde yetişebilir olması bu güzel ürünün bir pamuk, buğday, antepfıstığı  yada kırmızı mercimeğe tanınan organiklik şansını  tanımak mümkün  değildir.  Bu ürünü konvansiyonel olarak  yeni plantasyonlarında dikecek olan  çiftçilerimizinde magazinsel (narı hammadde olarak ucuza üreticinin  elinden almak için alansal büyüklüğü artırmaya çalışan talepkar kimselere) bilgilenmelere karşı  dikkatli olması  gerekir.
250  bin dekara yakın ekim alanı olan Biber; Şanlıurfa için en önemli geleneksel ürünlerindendir.İsot (pul biberi) geleneksel hazırlanışı sırasındaki işleme metodu ve Şanlıurfa'nın sıcak ve bol güneşi sayesinde, ülkesel pul biberi  işlemede tüm illerden en az aflatoksinin görüldüğü bir ürünümüzdür, İSOT.Bu nedenle biber üretimi her zaman gereklerine uygun koşullarla üretildiğinde avantajlı bir organik ürünümüzdür.


İletişim: - Okunma 16197

Bu yazıya hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Diğer Yazıları

HAYVANSAL VE BİTKİSEL ARTIKLARIN ORGANİK TARIMDA KOMPOSTLAŞTIRILMASI (19.02.2016 12:54:40)
Türkiye'nin bir çok  y&...
GAP YÖRESEL YAYIM PROJESİ (08.02.2016 18:21:14)
Önceki hafta Türkiye'deki B&ou...
ŞANLIURFA'DA TOHUMCULUK FIRSATI.. (20.03.2015 10:11:40)
Tohumculuk sektörünün gel...
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Tarımsal Hizmetler Dairesi?.. (21.02.2015 16:53:50)
Çiçeği burnundaki Şanlıurf...
Harran Ovasındaki Yapılaşmalar.. (05.09.2014 10:47:23)
Son üç aydan beridir, Harran...
E-Gazete (Bizim Gazete)
Yazarlar

Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu

Prof._Dr._Mehmet_Ali_Çullu GAP’ta yine mi kuraklık tehlikesi?.

04.04.2016 13:12:56

2014 yılındaki soğuk zararı ve aynı yıldaki tarımsal kuraklı..

Servet YAZAR

Servet_YAZAR Geleceğimiz için suyumuza sahip çıkmalıyız.

04.04.2016 13:12:23

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 1993 tarihi..

Müslüm COŞKUN

Müslüm_COŞKUN Organik Tarımın Şanlıurfa’daki potansiyeli..

16.03.2016 10:34:50

Global ölçekte dünyamızda yaşanan hızlı san..

Ali Rıza ÖZTÜRKMEN

Ali_Rıza_ÖZTÜRKMEN Türkiye'nin Geleceği Tarım'dadır..

02.12.2015 10:00:16

Türkiye'nin tarım potansiyeli nasıl acaba bunu değerlen..

Reşat KARADENİZ

Reşat_KARADENİZ BÖLGEDE KIRSAL SÜT..

21.02.2015 16:56:30

Bölgede mevcut durumda üretilen ve soğuk zincire d..

Abdulkerim DÖRTKARDEŞ

Abdulkerim_DÖRTKARDEŞ BAĞCILIK

21.01.2015 10:09:01

Bölgemiz bağcılık için en uygun iklim şartlarına..

Mehmet YILMAZ

Mehmet_YILMAZ Tarımda Kurtuluşun Formülü..

17.11.2014 09:12:40

Türkiye'de arz fazlalığı,  üretim kaybı, paza..

Prof. Dr. Cafer MART

Prof._Dr._Cafer_MART_ Pamukta zor yıllar!.

20.10.2014 11:20:18

Bu günlerde pamuk hasat dönemindeyiz. Pamuk yetişt..

F. Serkan KAPUCUK

F._Serkan_KAPUCUK 2 HAYVANDAN 1'İ TESPİT EDİLEMEDİ

15.09.2014 15:19:45

Şanlıurfa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği..
Albayrak: Pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağızHazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "(Kovid-19) Bu krize rağmen, yüzde 5..
En Çok Okunanlar
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı sıkı takip Fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin liradan 100 bin li..  Kurban Bayramı yaklaşırken, Şanlıurfa ve çevresinin kurbanlık .. İvesi Koyunları halk elinde ıslah edilecek GAP TEM'de  İvesi Koyunlarının Halk Elinde Islahı Projesi  eğitim.. GAP TEYAP eğitimlere devam ediyor İshak Polat Şanlıurfa Ziraat Odası ve GAP TEYAP işbirliği ile yapılan eğit..

Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?


Anketler
   Çok Güzel118 Kişi (% 74 )
   İdare Eder24 Kişi (% 15 )
   Biraz Kötü16 Kişi (% 10 )

Toplam 158 Kişi


Namaz Vakitleri
Şehir
(sanliurfa)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
05:5007:3012:3715:0917:2718:55

Hava Durumu
Şehir
(sanliurfa)
Bugün
18°°C - 33°°C
Çarşamba
17°°C - 31°°C
Perşembe
15°°C - 31°°C
Cuma
17°°C - 32°°C

Günün Sözü


"Ya yıldızların Her biri bir mühendistir veya onları yapan bir mühendis vardır!.."


()


Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,22