301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
19 Haziran 2020 - Cuma 12:04 Bu yazı 542 kez okundu
 
Organik Tarımın Şanlıurfa’daki potansiyeli.
Müslüm COŞKUN
 
 

Global ölçekte dünyamızda yaşanan hızlı sanayileşme ve nüfus artışı önemli çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Birim alandan yüksek verim elde edebilmek için üreticiler yoğun bir şekilde girdi kullanmaya başlamışlardır.

Daha fazla ürün alabilmek için topraklar analiz edilmeden sentetik maddelerle gübrelenmiş, yabancı otlar için herbisit, artan hastalık ve zararlılara karşı yoğun bir şekilde insektisit kullanılmış, bunun sonucunda toprağın fiziksel yapısı bozulmuş, organik madde ve canlılığını kaybetmiş, toprakta kalıntı miktarı artmış, yer altı suları hızla kirlenmiş, hastalık ve zararlılarda artış olmuş, insanlarda gözlenen kanser ve diğer sağlık sorunlarının da artışı araştırmacıları bu konuda düşünmeye zorlamıştır.

Organik tarım,  ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik,  insana ve çevreye zarar vermeyen üretim sistemlerini içermekte olup, temel olarak sentetik kimyasal tarım ilaçlarının, hormonların ve mineral gübrelerin kullanımının yasaklanması yanında, organik ve yeşil gübreleme, ekim nöbeti, toprağın korunması, bitkinin direncinin artırılması, doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar değil, aynı zamanda ürün kalitesinin de yükseltilmesini hedefleyen alternatif bir üretim sistemidir.

Üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı, çevreyi kirletmeden insan, hayvan ve bitki sağlığını koruyarak, sağlıklı ürünlerle beslenmeyi sağlayan tarımsal üretim biçimdir.

Dünyamızı daha yaşanabilir hale getirme yollarından birisi ve en önemlisi olan ekolojik tarım, sadece bir üretim şekli olarak düşünülmemeli, her toplum için bir yaşam felsefesi olarak algılanmalıdır.

Sadece toprak yapısı değil, iklim, pazarlara ulaşabilme, verim, kalite de ayrı ayrı avantaj oluşturmasına rağmen organik tarımın başarılı bir şekilde her bölgede yapılması mümkün olamamaktadır.6 değişik büyük toprak grubuna sahip Şanlıurfamızda;  geniş  alan kaplayan, kırmızı kahverengi topraklar  (1 236 366  ha.), bazaltik  topraklar  (431 218  ha.), kahverengi topraklar  (167.325  ha.)’dır. Aynı zamanda ilimizin tarım alanları içerisinde kollüviyal topraklar, kahverengi orman toprakları ve allüviyal topraklarda yer almaktadır.

Yazları kurak ve sıcak, kısa süren kış ayları ise soğuk geçmektedir. Ortalama günlük ışıklanma süresi 8 saattir. Yıllık yağış düzensiz olup, Haziran-Eylül ayları döneminde nerdeyse yok denecek kadar azdır Şanlıurfa 12 149 369 da'lık tarım alanı ile GAP bölgesi içinde önemli bir tarımsal potansiyeloluşturmaktadır. Tarım alanları içerisinde, 958 30 45 da alanda tarla tarımı yapılmaktadır. Şanlıurfa'da sulamaya açılan alanlarda endüstri bitkileri, özellikle pamuk ekimi yaygınlaşmıştır. Bu alanların ‰85'inde pamuk ekimi yapılmaktadır. Şanlıurfa sahip olduğu iklim ve toprak özellikleri bakımından oldukça şanslı ve ürün çeşitliliği fazla Türkiye'nin  en şanslı illerinin başında gelmektedir.

Şanlıurfa ilimiz, toprak yapısı ve su kaynaklarına ek olarak;  ileriki dönemlerde olası beynelmilel (Uluslararası)  kargo havalimanını aktive olma olasılığı ve mevcut otobanı ile  Şanlıurfa'nın organik tarımsal üretimini değerlendirmede ile rekabet gücüne sahiptir.. Diğer taraftan, henüz sulanmaya başlamamış bölgelerde çok az veya hiçbir şekilde kimyasal kullanılmamakta,  bu bölgeler organik tarım açsından büyük bir potansiyel arz etmektedir. Bunun yanı sıra sulanan alanlarda aşırı sulama, fazla miktarda pestisit, insektisit ve gübre kullanımının artması sonucunda yer altı suları kirlenmeye başlamış, Harran Ovası ve Akçakale İlçesi'nin bir kısmında tuzluluk ve çoraklaşma  meydana gelmeye başlamıştır. Bu alanlarda organik tarım yapılması ile geleneksel tarımın çevreye olan olumsuz etkileri lokal olarak bu sorunların azaltılabileceği ihtimali yüksektir.

Şanlıurfa'da kuru ve sulu tarımsal alanlarında bir çok  tarımsal ürünler yetiştirilebilmektedir. Şanlıurfa'nın Suriye sınırı boyunca uzanan yaklaşık 54 bin dekar alanın 45 bin dekarı tarımsal olarak işlenebilir yapıya sahiptir. İleriki dönemde  siyasi konjünktür Türkiye'nin lehinde dönmesi durumunda bu mayınlı alanlar  temizlendikten sonra bu alanlarda da organik tarım yapılması durumunda,  Şanlıurfa'da organik olarak mercimek, nohut, mısır, pamuk, soya, susam, çeltik, sebzeler türleri, kimyon, anason ,çemen tıbbi bitkiler, Siirt ve Antep fıstığı, ağırlıklı olarak yağlık zeytin, …. vs gibi yetiştirilmesi anlamında büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Şanlurfa'daki organik tarım açısından umutvar olabilecek bazı stratejik ürünlerimiz şunlardır (Mevcut tarımsal üretim rakamları Tüik verileri destekleme modelimize göre   dalgalı olup genel  ortalamayı yansıtabilmektedir.

Yaklaşık 200 bin da'lık alanda pamuk yetiştirilmekte olup, 1 milyon tona yakın tona yakın üretim yapılmaktadır. En fazla Merkez, Harran, Akçakale, Viranşehir ilçelerinde tarımı yapılmaktadır. Ancak organik pamuk üretiminde Siverekteki özellikle Bucak bölgesinde ve Viranşehir ilçemizde yoğun olarak tarımı yapılmaya başlanmıştır.  En yoğun girdi kullanılan bir ürün olan pamuk, sulamaya yeni açılacak olan bölgelerde, özellikle Akçakale ve Harran ilçelerinde organik olarak yetiştirilebilme imkanına sahip olmasına rağmen, özellikle taban suyunda bulunan mobilize haldeki kimyasal gübreler başta olmak üzere problemleri mevcuttur. Bazı önlemlerin alınması durumunda avantajlı bir organik tarım yapılabilinir.

10 milyonun üzerindeki  meyve veren Antepfıstığı ağaç bulunan Şanlıurfa'da  65 bin tona yakın rekolte elde edilmektedir. Antepfıstığı genelde  kuru koşullarda  Birecik, Bozova ilçelerinde yoğun olarak tarımı yapılmaktadır. Organik olarak  yetiştirilmeye uygun olan antepfıstığının sulanan koşullarda verimi artabilmektedir . Bu geleneksel ürünümüzün Pazar bulma kolaylığı ve bölgedeki katma değerliliğinden ötürü organik olarak  ürünlerin ilk sırada yer alabilecek klas bir  Şanlıurfa ürünüdür.

Susam bitkisi, sulu koşullarda Pamuk. Buğday, mercimek eklim nöbetinde münavebe bitkisi olarak yetiştirilebilinir. Memleketimizde yıllara göre 2-3 bin da'lık alanda ekimi yapılmaktadır.

İlimizdekiyaklaşık 2 milyon da'lıkalanımızda  makarnalık buğday yetiştirilmekte ve bunun  564 950 da 'ı  Ceylanpınar ilçemizdedir. Suruç ve  Ceylanpınar'da halen ciddi oranda kuru tarım yapıldığından ekim alanı bulabilmektedir. İlimiz makarnalık buğdayın gen merkezi olması nedeniyle  elde edilen buğdayların kalitesinin yüksekliğinden ötürü organik tarım açısından Şanlıurfa'daki stratejik bir ürün olma şansını yakalamaktadır.

Son yıllarda ilimizde hızla artan bir ekim  alana sahip olan  Mısır, toprağı fazla sömüren bir bitki olmasından dolayı organik tarımdaki bitki beseleme girdi maliyetinin yüksekliği ve iri habitüslülüğündeki  bitki koruma giderlerinin fazlalığı nedeniyle Şanlıurfa için pek te şanslı bir bitki olmamaktadır.

Türkiye'deki yetiştiriciliğinin en fazla olduğu il Şanlıurfa olan Kırmızı mercimekten (1,2 milyon da) ortalama olarak 80-90 kg/da verim elde edilmektedir. Akçakale ve Harran ilçelerimizin sulu alanları hariç hemen hemen tüm ilçelerimizde yetiştirilmektedir. Buğday ile ekim nöbetine girebilmektedir. Genellikle kuru tarım yapılan bölgelerde, yağışa dayalı olarak, oldukça az gübre ve kimyasal madde  kullanılarak yetiştiriciliği yapılmaktadır. Şanlıurfa'da organik olarak yetiştirilebilen şanslı ve toprağa kendinden sonraki bitkilere azot mirası bırakan önemli bir  bitkidir.

30 bin da'lık alanda yetiştirilen çeltikte 14 bine yakın ürün alınmaktadır. Karacadağ Bölgesinde üretilmekte, genellikle çok az kimyasal kullanılmaktadır. Bölgedeki damak zevki ve kendine has  lezzeti  bakımından  tercih edilip. Organik tarımdaendemikliğinedeniyle  Karacadağ pirincinin şansı organik tarımda yüksektir.

Mübarek ve faydalılığı nedeniyle basın ve yayında çokça işlenen Nar bitkisi (özellikle sanayide işlenmiş mamul ürünler olarak) maalesef ülkesel bazda, 2000'lı yıllardan sonraki Nar fidancı sektörünün manipülasyonları ve organik narı bölgesel destek-teşvik avantajlarını, amaçlarına  uygun kullanan bazı kimselerin (organik nar ürününü sanayisindeki teşviklerden faydalanıp daha sonra fabrikalarını organik nar dışındaki konvansiyonel ürünleri işlemek için tesislerini kolayca modifiye edebilen) istismarına uğrayan Nar bitkisini, son yıllarda üreticisinide ucuz satış fiyatıyla üzmektedir (aynı konu son zamanlarda özellikle organik zeytin içinde söz konusu olmaya başlamaktadır).

İlimizde Suruç, Katına… yetiştirildikleri bölge ismi iletanınıp yetiştirilen (tescil edilmiş bitkisel çeşit ismi değildir), Nar bitkisinin doygunluk sınırının çok çok üstüne gelmiş ilimizde 50 binin üstünde ağacı bulunmaktadır. Dünya pazarındaki talebin yeterince karşılanması bakımından ve ülkemizde 50'ye yakın şehirde yetişebilir olması bu güzel ürünün bir pamuk, buğday, antepfıstığı  yada kırmızı mercimeğe tanınan organiklik şansını  tanımak mümkün  değildir.  Bu ürünü konvansiyonel olarak  yeni plantasyonlarında dikecek olan  çiftçilerimizinde magazinsel (narı hammadde olarak ucuza üreticinin  elinden almak için alansal büyüklüğü artırmaya çalışan talepkar kimselere) bilgilenmelere karşı  dikkatli olması  gerekir.

250  bin dekara yakın ekim alanı olan Biber; Şanlıurfa için en önemli geleneksel ürünlerindendir.İsot (pul biberi) geleneksel hazırlanışı sırasındaki işleme metodu ve Şanlıurfa'nın sıcak ve bol güneşi sayesinde, ülkesel pul biberi  işlemede tüm illerden en az aflatoksinin görüldüğü bir ürünümüzdür, İSOT.Bu nedenle biber üretimi her zaman gereklerine uygun koşullarla üretildiğinde avantajlı bir organik ürünümüzdür.

 
Etiketler: Organik, Tarımın, Şanlıurfa’daki, potansiyeli.,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Şanlıurfa

Güncelleme: 19.09.2021
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı